Politica de confidentialitate

Politica de Confidenţialitate şi Securitate a Datelor Personale

tabloultau.ro respectă prevederile legii nr. 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Regulamentul UE 2016/679 ce vizează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Ne luăm toate masurile fizice si informatice de protejare a datelor personale pe care le colectăm pentru ca acestea să nu fie accesibile persoanelor neavizate sau să fie folosite in alte scopuri decât cele menționate.

Aceasta politica explică în ce mod utilizam noi, în calitate de Operator, orice tip de informaţie personală pe care ne-o puteţi oferi pe parcursul utilizării site-ului sau pentru a ne solicita informaţii suplimentare.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Website-ul https://www.tabloultau.ro este administrat de SC Persona United SRL şi suntem Operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail design_persona@yahoo.com.


Ce date colectăm şi prelucram?

În principal, colectăm prin formularul de contact următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

* Nume și prenume

* E-mail

* Număr de telefon

* Alte date cerute de lege pentru operatiuni specifice comenzilor plasate de catre dumneavoastra.

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri ce poate fi consultată aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale persoanelor care nu au împlinit vârsta legală de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

a) Formular de contact / sistem Chat

Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica

E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva problema

Număr de telefon – vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi înregistrată pentru a documenta problema dvs și rezolvarea ei

b) Detalii IP & sesiune pe https://www.tabloultau.ro.ro/ – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea oferi serviciul de comunicare Chat și pentru a vă putea răspunde la întrebări aflând ce pagini ați vizitat în cadrul sesiunii pe site.

c) Funcționarea site-ului https://www.tabloultau.ro

Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Informații cont – informațiile dvs vor fi păstrate în aplicaţia de gestiune internă pentru a permite agenţilor noștri de vânzări și site-ului https://www.tabloultau.ro să vă ofere o experiență personalizată

d) Comportament online

Datele dvs pentru istoria navigării (cookies) sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați pagina https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie pentru mai multe informatii

e) Pentru activitati comerciale prelucram date prevazute de lege.

procesarea comenzilor și emiterea facturilor – date prevazute de lege; Aceste date se folosesc strict in scopuri contabile din care enumerăm:

Contracte, acte adiționale

Facturi, Avize de insotire marfa

Foi parcurs, Ordine deplasare

Fise cont, Extrase pentru confirmari sold

informatii legate de livrarea produselor solicitate

Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica

E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră , pentru a vă notifica situatia comenzii sau discutii in alte probleme

Număr de telefon – vă vom contacta pentru a vă notifica situatia comenzii sau pentru a documenta problema dvs și rezolvarea ei;


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă nedeterminată. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Datele personale menţionate mai sus sunt transmise în scopul informării dumneavoastră şi al procesării comenzilor companiilor de curierat, procesatorilor de plăţi, furnizorului de servicii de email marketing, companiilor de marketing afiliat şi furnizorilor de servicii IT de specialitate – în calitate de procesatori. Cu toţi aceştia avem contracte active prin care asigurăm confidenţialitatea şi siguranţa datelor dumneavoastră.


Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de ultimă generație şi le stocam pe servere securizate, asigurând în acelaşi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


Care sunt drepturile dvs.?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le corectaţi sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactaţi la design_persona@yahoo.com

Dreptul de acces al persoanei vizate. În vederea exercitării dreptului de acces persoana vizată poate oricând să ne contacteze la email: design_persona@yahoo.com cu o solicitare în acest sens prin care sa obțină un raport al datelor cu caracter personal;

Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesita a fi completate.

Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza: i) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor, iii) tabloultau.ro nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale   prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. SC Persona United SRL  nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.  

Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. SC Persona United SRL va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea SC Persona United SRL, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa ne transmiteti o notificare / cerere va rugam sa ne contactati la datele de contact indicate in prezenta Politica. SC Persona United SRL va va raspunde in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri vă vom anunța si va vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a din GDPR servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. In cazuri rare, prelucrarea dateleor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice.

Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din GDPR).